Trí tuệ nhân tạo

Category

machine learning là gì
Machine Learning là gì? Trong bài đăng này bạn sẽ hiểu được học máy machine learning là gì một cách dễ hiểu nhất
Read More
Trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một phân nhánh rộng lớn của khoa học máy tính (Computer Science), bao gồm việc xây dựng những cỗ máy có khả năng thực hiện các tác vụ đòi hỏi tư duy của con người như học tập, nhận thức,...
Read More