Bản quyền

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, mình xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Dinomadz.vn nếu bạn có dự định repost tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Dinomadz.vn giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Dinomadz.vn vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Dinomadz.vn.